Korjattu kaavojen renderointimuunnoksesta aiheutuneita ongelmia ja muita puutteita


Edellinen renderöintiongelman korjaus edellytti kaavojen luonnin siirtämistä ulkoisesta osoitteesta omalle palvelimelle. Tämä oli aiheuttanut yleisesti sen, että sivusto kadotti kaikista kaavoista + merkit kokonaan. Tämä asia on nyt ratkaistu geneerisellä merkistön enkoodauksen muunnoksella ja kaikki tämän tyyppiset plusmerkkien virheet ovat nyt korjaantuneet automaattisesti. Pahoittelemme että ongelman ratkaisu ohjelmallisin keinoin ehdittiin toteuttaa vasta nyt.

Lisäksi muita korjauksia:

  • Differentiaalilaskennan Derivoimissääntöjä, kohta 2 korjattu
  • Integraalilaskenta korjattu F'(x)=f(x).
  • Korjattu normaalijakauman käyttöesimerkkejä -kohta, josta puuttui yksi -merkki 0,55 arvon edestä

Kiitämme palautteesta, jonka pohjalta listatut asiat havaittiin ja korjattiin.