Uutiset

Kosinilause korjattu uudelleen ja muita pieniä korjauksia

Ilmeisesti sivuston versiohistoriaan tehdyn palautuksen takia kosinilauseen muoto sivulla Geometria oli mennyt uudelleen virheelliseksi. Se on nyt korjattu.

Kemian puolella vetysulfiitti -sana korjattu oikein kohdassa Kemia, Hapot

intesiteetti sana muutettu intensiteetti -sanaksi kohdassa Aaltoliike, valo-oppi

Kiitämme asioista ilmoittaneita käyttäjiä palautteesta.

 

Kirjoitusvirheiden korjauksia


Korjattu sivuilla olleita kirjoitusvirheitä.

Alkuaineet
Kloorin hapetusluvuista yksi korjattu.

Trigonometria
Kotangentin merkkikaavio korjattu.

Geometria
Kosinilauseen merkkivirhe korjattu.

Kiitämme käyttäjiä palautteista.

Kilogramman määritelmä muutettu


Kilogramman määritelmä on muutettu toukokuussa 2019. Jatkossa se määritellään Planckin vakion kautta, ei kilogramman prototyypin avulla kuten aiemmin.
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/kilogramman_uusi_maaritelma_kayttoon.5149.news

https://www.sciencealert.com/it-s-official-the-definition-of-a-kilogram-has-changed

http://www.taulukot.com/fysiikka/si-jarjestelma/#perusyksikoiden_maaritelmat

Korjauksia palautteiden perusteella


Kiitämme tarkkasilmäisiä käyttäjiä palautteesta. Olemme tehneet niiden pohjalta seuraavat korjaukset sivustolle.

– Korjattu Kromin Cr elektronikonfiguraatio alkuainetaulukosta
– Korjattu pisteen A paikkavektorin järjestys OA
– Korjattu kvarkkimallin kuvauksen neutroni-kohtaan udd
– Korjattu kosinin kolmannen potenssin kaava
– Korjattu tilavuuden muuntotaulukon kuutiometri-kohta

Lisäksi eräs käyttäjä huomautti sivuston yhdenmukaisuudesta. Toivomme käyttäjältä ilmoittautumista vapaaehtoiseksi päivittämään kursiivit ja kaavat yhdenmukaisiksi. Valitettavasti ylläpitäjillä ei ole tällä hetkellä aikaa näin suureen uudistukseen.

Korjattu kaavojen renderointimuunnoksesta aiheutuneita ongelmia ja muita puutteita


Edellinen renderöintiongelman korjaus edellytti kaavojen luonnin siirtämistä ulkoisesta osoitteesta omalle palvelimelle. Tämä oli aiheuttanut yleisesti sen, että sivusto kadotti kaikista kaavoista + merkit kokonaan. Tämä asia on nyt ratkaistu geneerisellä merkistön enkoodauksen muunnoksella ja kaikki tämän tyyppiset plusmerkkien virheet ovat nyt korjaantuneet automaattisesti. Pahoittelemme että ongelman ratkaisu ohjelmallisin keinoin ehdittiin toteuttaa vasta nyt.

Lisäksi muita korjauksia:

  • Differentiaalilaskennan Derivoimissääntöjä, kohta 2 korjattu
  • Integraalilaskenta korjattu F'(x)=f(x).
  • Korjattu normaalijakauman käyttöesimerkkejä -kohta, josta puuttui yksi -merkki 0,55 arvon edestä

Kiitämme palautteesta, jonka pohjalta listatut asiat havaittiin ja korjattiin.