Merkintöjä ja kaavoja


 

Kreikkalaiset numeeriset etuliitteet

mono =1heksa =6
di =2hepta =7
tri = 3okta = 8
tetra =4ennea = 9 nona (lat.)
penta =5deka =10

 

Vakioita

Atomimassayksikkö1 u = 1,661 * 10-27 kg
Avogadron vakioNA = 6,022 * 1023 l/mol
Moolinen kaasuvakioR=8,31451\frac{J}{mol\cdot K}=0,0831451\frac{bar\cdot d{m}^{3}}{mol\cdot K}
Ideaalikaasun moolitilavuus
normaalitilassa
Vm = 22,41 dm3/mol
Normiolot (NTP)
eli normaalitila
p0 = 101 325 Pa = 1,01325 bar
T0 = 273,15 K, t = 0°C
Faradayn vakioF = 96 485 As/mol
Alkeisvarause = 1,60218 * 10-19 C

 

Suureita

SuureTunnusYksikkö
moolimassaMg/mol
moolitilavuusVmdm3/mol
ainemääränmol
konsentraario*cmol/dm3
tiheysρkg/m3 = g/dm3
* pienten pitoisuuksien yksikkönä käytetään myös ppm (=miljoonasosa)

 

Laskukaavoja

ainem\ddot{a}\ddot{a}r\ddot{a}=\frac{massa}{moolimassa}n=\frac{m}{M}
kaasun\: ainem\ddot{a}\ddot{a}r\ddot{a}=\frac{tilavuus}{moolitilavuus}n=\frac{V}{{V}_{m}}
ainem\ddot{a}\ddot{a}r\ddot{a}=\frac{hiukkasm\ddot{a}\ddot{a}r\ddot{a}}{Avogadron\: vakio}n=\frac{N}{{N}_{A}}
konsentraatio=\frac{ainem\ddot{a}\ddot{a}r\ddot{a}}{tilavuus}c=\frac{n}{V}
tiheys=\frac{massa}{tilavuus}\rho =\frac{m}{V}
kaasun\: tiheys=\frac{moolimassa}{moolitilavuus}\rho =\frac{M}{{V}_{m}}
kaasujen yleinen tilanyhtälöpV = nRT
sähkömäärä elektrolyysissäQ = It =nzF*
* z = siirtyvien elektronien määrä elektrolyysissä hapettuvaa tai pelkistyvää
atomia/molekyyliä kohti