Muuntokertoimia ja luonnonvakioita


 

Muuntokertoimia

Käytössä olevien tai käytöstä poistettujen yksiköiden muuntaminen SI-yksiköiksi
Pituus1″= 1 in = 1 tuuma = 25,40 mm
1′= 1 ft = 1 jalka = 0,3048 m
1 yd= 1 jaardi = 0,9144 m
1 mi= 1 maili = 1,609344 km
1 Å= 1 ångström = 10-10 m = 0,1 nm
1 mpk= 1 M = 1 meripeninkulma = 1 852 m
1 vv= 1 valovuosi = 9,46055 Pm
1 pc= 1 parsek = 30,85678 Pm
1 Au= 1 tähtitieteellinen yksikkö = 149,5979 Gm
Massa1 ka= 1 karaati = 200 mg
1 u= 1,6605402 * 10-27 kg
1 lb= 1 naula = 0,4536 kg
1 oz= 1 unssi = 28,35 g
Pituusmassa1 denier= 0,111 mg/m
1 tex= 1 mg/m
Aika1 d= 86 400 s
1 a= 31,536 * 106 s
Tasokulma1o= 2 π/360 rad
1 gon= 1 gooni = 2 π/400 rad
Pinta-ala1 b= 1 barn = 10-28 m2
1 acre= 1 eekkeri = 4,0469 * 103 m2
Tilavuus1 l= 1 dm3 = 0,001 m3
1 bbl= 1 barreli = 0,1589873 m3
1 gal= 1 gallona (UK) = 4,546092 l
1 gal= 1 gallona (US) = 3,7854121 l
1 rt= 1 rekisteritonni = 2,831685 m3
1 std= 1 standartti = 4,672280 m3
Nopeus1 solmu= 1 mpk/h = 1,852 km/h = 0,5144 m/s
Voima1 kp= 9,80665 N
1 dyn= 10 μN
Työ, energia1 erg= 0,1 μN
1 ev= 0,16021773 aJ
1 cal= 4,1868 J
1 kWh= 3,6 Mj
1 kpm= 9,80665 J
Massan ja energian vastaavuus1 u= 149,24191 pJ/c2 = 931,49432 MeV/c2
1 kg= 89,875517 PJ/c2
Teho1 kpm/s= 9,80665 W
1 hv= 735,5 W
1 kcal/h= 1,163 W
Paine1 bar= 105 Pa
1 at= 1 kp/cm2 = 98,0665kPa
1 atm= 760 torr = 101,325 kPa
1 torr= 1 mmHg = 0,133322 kPa
1 mmH2O= 9,80665 Pa
1 psi= 1 lbf/in2 = 6,894757 * 103 Pa
Viskositeetti
1 P= 1 poisi = 0,1 Ns/m2
Taittovoimakkuus1 d= 1 dioptria = 1/m
Magneettivuo
1 Mx= 1 maxwell = 10 nWb
Magneettivuon
tiheys
1 G= 1 gauss = 0,1 mT
Magneettikentän voimakkuus1 Oe= 1 örsted = 103/4π A/m = 79,577 A/m
Ionisoiva säteily aktiivisuus1 Ci= 1 curie = 3,7 * 1010 s-1 = 37 GBq
Säteilytys
1 R= 1 röntgen = 0,258mC/kg (ilmassa)
Absorboitunut annos1 rd= 1 rad = 0,01 J/kg = 0,01 gray = 10 mGy
Ekvivalenttiannos1 rem= 0,01 J/kg = 0,01 sievert = 10 mSv

 

Luonnonvakioita

NimiTunnusLukuarvo ja yksikkö
gravitaatiovakioγ, G6,67259*10-11 Nm2/kg2
normaaliputoamiskiihtyvyysgn9,80665 m/s2
normaalilämpötilaT0273,15 K
normaalipainep0101 325 Pa
ideaalikaasun moolitilavuus normaalitilassaVm22,41410*10-3 m3/mol
moolinen kaasuvakioR8,314510 J/(mol * K)
= 0,08314510 bar dm3/(mol * K)
Avogadron vakioNa6,0221367*1023 mol-1
Bolzmannin vakiok1,380658*10-23 J/K
valon nopeus tyhjiössäc02,99792458*108 m/s
atomimassa yksikköu1,6605402*10-27 kg
alkeisvarause1,6021773*10-19 C
elektronin lepomassame9,1093897*10-31 kg = 5,4857990*10-4 u
protonin lepomassamp1,6726231*10-27 kg = 1,0072765 u
neutronin lepomassamn1,6749286*10-27 kg = 1,0086650 u
deuteronin lepomassamd3,3435860*10-27 kg = 2,0135532 u
alfahiukkasen lepomassa{m}_{\alpha }6,644663*10-27 kg = 4,001507 u
sähkövakio 1. tyhjiön permittiivisyysε08,85419*10-12 F/m
Coulombin lain vakiok=1/(4πε0) 8,98755*109 Nm2/C2
magneettivakio 1. tyhjiön permeabiliteettiμ04π*10-7 Vs/(Am) 1,25664*10-6 Vs/(Am)
Faradayn vakioF96 485,31 C/mol
Planckin vakioh
6,6260755*10-34 Js = 4,135669*10-15eVs

1,0545727*10-34 Js

Rydbergin vakioRH1,0973731*107 l/m
Stefanin-Boltzmannin vakioσ5,67051*10-8 W/(m2 * K4)
Wienin siirtymislain vakiob2,897756*10-3 m * K