SI-järjestelmä


 

Perusyksiköt

SuureTunnusYksikköTunnus
pituusl,smetrim
massamkilogrammakg
aikatsekuntis
sähkövirtaIampeeriA
lämpötilaTkelvinK
ainemääränmoolimol
valovoimaIkandela

 

Kerrannaisyksiköiden etuliitteet

teraT10^12
gigaG10^9
megaM10^6
kilok10^3
desid10^-1
senttic10^–2
millim10^–3
mikroµ10^–6
nanon10^–9
pikop10^–12

 

Perusyksiköiden määritelmät

metri (m)Metri on sellaisen matkan pituus, jonka valo kulkee tyhjiössä aikavälissä 1/299792458 sekuntia.
kilogramma (kg)Kilogramma on määritelty antamalla Planckin vakiolle (h) tarkka numeerinen arvo; 6,62607015 × 10−34 J⋅s, eli 6,62607015 × 10−34 kg⋅m2⋅s−1
sekunti (s)Sekunti on 9192631770 kertaa sellaisen säteilyn jaksonaika, joka vastaa cesium 133-atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen kahden energiatason välillä.
ampeeri (A)Ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2*10^-7 newtonin voiman johtimeen metriä kohti.
kelvin (K)Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta.
mooli (mol)Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää keskenään yhtä monta keskenään samanlaista perusosasta kuiin 0,012 kilogrammassa hiili 12:ta on atomeja. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä.
kandela (cd)Kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka lähettää tiettyyn suuntaan monokromaattista 540*10^12 hertsin taajuista säteilyä ja jonka säteilyintensiteetti tähän suuntaan on 1/683 wattia steradiaania kohti.

 

Johdannaisyksiköt, joilla erityisnimi

 SuureTunnusYksikköTunnus ja selitys
tasokulmaα,β,γ,…radiaani1 rad = 1m/m
avaruuskulmaΩ,ωsteradiaani1 sr  = 1m2/m2
taajuusf,vhertsi1 Hz = 1 s-1
voimaFnewton1 N = 1 kgm/s2
paineppascal1 Pa = 1 N/m2
energia, työE,Wjoule1 J = 1 Nm
tehoPwatti1 W = 1 J/s
celsiuslämpötilat,νcelsiusaste1οC = 1 K
sähkövarausQcoulombi1 C = 1 As
jänniteUvoltti1 W/A
kapasitanssiCfaradi1 F = 1 As/V
resistanssiRohmi1 Ω = 1 V/A
konduktanssiG=1/Rsiemens1 S = 1 Ω-1
magneettivuoΦweber1 Wb = 1 Vs
magneettivuon tiheysBtesla1 T = 1 Wb/m2
induktanssiLhenry1 H = 1 Vs/A
valovirtaΦluumen1 lm ) cd ⋅ sr
valaistusvoimakkuusEluksi1 lx = 1 lm/m2
aktiivisuusAbecquerel1 Bq = 1 s-1
absorboitunut annosDgray1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannosHsievert1 Sv = 1 J/kg
 *Radiaani (rad) on ympyrän kahden sellaisen säteen välinen kulma, jotka erottavat ympyrän kehästä säteen pituisen kaaren.
**Steradiaani (sr) on avaruuskulma, joka sen kärjen sijaitessa pallon keskipisteessä leikkaa pallon pinnasta alan, joka on yhtäsuuri kuin sellaisen neliön ala, jonka sivuna on pallon säde.

 

Lisäyksiköt

SuureYksikköTunnus
aikaminuuttimin1 min = 60s
tuntih1 h = 60 min
vuorokausid1 d = 24 h
vuosia1 a ≈ 365 d ( Tarkennus! )
tasokulmaaste^{\circ}1^{\circ}= 60′
minuutti1′ = 60″
sekunti
gooni eli uusastegon, grad\tiny 1\:gon=\frac{2\pi }{400}rad
tilavuuslitra1, L1l = 1 dm3
massatonnit1 t = 1000 kg = 1 Mg
atomimassa-
yksikkö
u1 u = 1,6605402*10-27 kg
energiaelektronivolttieV1 eV = 1,6021773*10-19 kg
pituustähtitieteellinen
yksikkö
AU1 AU = 0,1495979*1012 m
parsekpc1 pc = 30,85678*1015 m
painebaaribar1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa