Yhdisteet


Yhdisteet

Liukoisuustuloja (25 °C)

AineKspKsAineKspKs
BromidejaKlorideja
AgBr7,7 * 10-1312,11AgCl1,6 * 10-109,80
PbBr27,9 * 10-54,10Hg2Cl22,0 * 10-1817,70
FluoridejaPbCl21,6 * 10-54,80
CaF24,0 * 10-1110,40Kromaatteja
PbF23,7 * 10-87,43Ag2CrO41,3 * 10-1211,89
FosfaattejaBaCrO45,0 * 10-109,30
Ag3PO41,4 * 10-2120,85PbCrO41,8 * 10-1413,75
Ca3(PO4)21,0 * 10-2626,00Oksalaatteja
HydroksidejaAg2C2O41,3 * 10-1110,89
Al(OH)31,0 * 10-3333,00CaC2O42,6 * 10-98,56
Ba(OH)25,0 * 10-32,30Sulfaatteja
Ca(OH)25,5 * 10-65,26BaSO41,1 * 10-109,96
Fe(OH)27,9 * 10-1615,10CaSO42,5 * 10-54,60
Fe(OH)32,0 * 10-3938,70PbSO41,6 * 10-87,80
Mg(OH)21,1 * 10-1110,96Sulfideja
Pb(OH)22,0 * 10-1615,70Ag2S6,3 * 10-5150,20
Zn(OH)21,8 * 10-1413,75CuS6,3 * 10-3635,20
JodidejaFeS6,3 * 10-1817,20
AgI1,5 * 10-1615,85HgS1,6 * 10-5251,80
PbI21,4 * 10-87,85PbS1,3 * 10-2827,89
KarbonaattejaZnS1,6 * 10-2423,80
BaCO38,1 * 10-98,09
CaCO38,7 * 10-98,06
PbCO33,2 * 10-1413,50

 

Suolojen liukoisuus veteen

S2-SO32-S2O32-SO42-NO2NO3FClBrIPO43-SiO43-CO32-CH3COOC2O42-
Ag+vvvvvlvhhhvvvv
(Hg2)2+vvvvvhhhvvvv
Pb2+vvvhllhhhhvvvlv
Cu2+vvlllvlllvvvlv
Cd2+vvllllvlllvvvlv
Hg2+hvlvlvllvvvvlv
Sn2+hvvvhlvvvvvv
Sn4+hvhlvvvv
Fe3+vlllllllvvlv
Mn2+vvlllvlllvvvlv
Ni2+hvllllvlllvvvlv
Co2+hvlllvlllvvvlv
Zn2+vvllllvlllvvvlv
Al3+vlllllllvhlv
Cr3+vlllllllvvlv
Mg2+lvllllvlllvvvlv
Ca2+lvlhllhlllvvvlv
Sr2+lvlhllhlllvvvlv
Ba2+lvvhllhlllvvvlv
Li+llllllvlllvvvll
Na+lllllllllllllll
K+lllllllllllllll
NH4+lllllllllllllll
l = veteen helposti liukeneva
v = veteen niukkaliukoinen, mutta liukenee happoihin
h = happoihin (ja veteen) niukkaliukoinen

 

Osa metallien jännitesarjaa

Metallit on järjestetty pienenevän hapettumiskykynsä mukaiseen järjestykseen.
Li
K
Ba
Ca
Na
Mg
Al
Zn
Cr
Fe
Co
Ni
Sn
Pb
H
Cu
Hg
Ag
Au

 

Normaalipotentiaaleja

ReaktioE/V (25 °C)
Li+ + eLi-3,05
K+ + eK-2,93
Ba2+ + 2eBa-2,91
Ca2+ + 2eCa-2,87
Na+ + eNa-2,71
Mg2+ + 2eMg-2,38
Al3+ + 3eAl-1,66
2 H2O + 2e2 OH + H2-0,83
Zn2+ + 2eZn-0,76
Fe2+ + 2eFe-0,44
Co2+ + 2eCo-0,28
Ni2+ + 2eNi-0,25
Sn2+ + 2eSn-0,14
Pb2+ + 2ePb-0,13
2 H+ + 2eH20,00
Cu2+ + 2eCu+0,34
O2 + 2 H2O + 4e4 OH+0,40
I2 + 2e2 I+0,54
O2 + 2 H+ + 2eH2O2+0,68
Fe3+ + eFe2++0,77
Hg22+ + 2e2 Hg+0,80 *
Ag+ + eAg+0,80
NO3 + 2 H+ + eNO2 + H2O+0,81
Hg2+ + 2eHg+0,85
NO3 + 4 H+ + 3eNO + 2 H2O+0,96
Br2 + 2e2 Br+1,07
Pt2+ + 2ePt+1,19
O2 + 4 H+ + 4e2 H2O+1,23
MnO2 + 4 H+ + 2eMn2+ + 2 H2O+1,23
Cr2O72- + 14 H+ + 6e2 Cr3+ + 7 H2O+1,33
Cl2 + 2e2 Cl+1,36
MnO4 + 8 H+ + 5eMn2+ + 4 H2O+1,51
Au+ +eAu+1,69
S2O82- + 2e2 SO42-+2,01
F2 + 2e2 F+2,87
* Korjattu perustuen lähteeseen hyperphysics.edu

 

Kaasujen ominaisuuksia

KaasuKaavaKieh.piste
(°C)
Moolitilavuus
(dm3/mol) NTP
Liukoisuus
(0°C)
veteen*
(20°C)
ammoniakkiNH3-33,522,091300702
happiO2-18322,390,0490,031
hiilidioksidiCO2-78,522,261,710,88
klooriCl2-34,622,064,612,30
rikkioksidiSO2-10,021,8979,839,3
typpiN2-19622,400,0240,015
vetyH2-25322,430,0210,018
vetykloridiHCl-83,722,25506442
vetysulfidiH2S-62,822,144,682,58
* yhteen litraan vettä liukenevan kaasun tilavuus litroina normaalipaineessa

 

Ilmakehän koostumus (vesihöyryä lukuunottamatta)

KaasuTunnusTilavuus-%
typpiN278,08
happiO220,95
argonAr0,934
hiilidioksidiCO20,036
neonNe0,001 82
heliumHe0,000 52
kryptonKr0,000 11
vetyH20,000 050
ksenonXe0,000 009
otsoniO30,000 001
radonRn0,000 000 000 000 000 006

 

Epäorgaaniste yhdisteiden kauppanimiä ja koostumuksia

KauppanimiKoostumus
Chilen salpietariNaNO3
(kali)alunaAl2(SO4)3 * K2SO4 * 24 H2O
kalilipeäKOH:n vesiliuos
kalkkisalpietariCa(NO3)2
karborundumSiC
katkerosuolaMgSO4 * 7 H2O
kidesooda (pesusooda)Na2CO3 * 10 H2O
kiinnityssuolaNa2C2O3 * 5 H2O
kipsiCaSO4 * 2 H2O
kuningasvesiväkevän typpi- ja vetykloridihapon seos
kuparivihtrilliCuSO4 * 5 H2O
lipeäkiviNaOH
lyijyvalkoinen2 PbCO* Pb(OH)2(koostumus vaihetelee)
maantiesuolaCaCl2
magnesia alba3 MgCO* Mg(OH)2 3 H2O
(koostumus vaihtelee)
mönjä2 PbO * PbO2 eli Pb3O4
natronlipeäNaOH:n vesiliuos
Norjan salpietariCa(NO3)2
poltettu kalkkiCaO
potaskaK2CO3 (epäpuhdas)
rautavihtrilliFeSO4 * 7 H2O
rikkihiiliCS2
rikkivetyH2S
ruokasoodaNaHCO3
ruokasuolaNaCl
ruskokivi (ruunikivi)MnO2
salmiakkiNH4Cl
salpietariKNO3
sammutettu kalkkiCa(OH)2
sammuttamaton kalkkiCaO
sinivalkoinenZnO
sooda, kalsinoituNa2CO3
suolahappoHCl-kaasun vesiliuos
titaanivalkoinenTiO2
vesilasiNa2O * n SiO2, n = 3 … 5

 

Mineraaleja

MineraaliKoostumusKovuus
(Mohsin kovuusasteikon
mukaan)
akaatti, ks. kvartsi
akvamariini, ks. berylli
alabasteri, ks. kipsi
ametisti, ks. kvartsi
apatiittiCaF2 * 3 Ca3(PO4)25
bauksiittiAl2O3 * 2 H2O2,5 – 3,0
berylli3 BeO * Al2O3 * 6 SiO27,5 -8,0
dolomiittiCaCO3 * MgCO33,5 – 4,0
fluorisälpäCaF24
grafiittiC1 – 2
hematiittiFe2O36,5
ilmeniittiFeTiO35
jaspis, ks. kvartsi
kalsiittiCaCO33
kaoliiniAl2O3 * 2 SiO2 * 2 H2O2,0 – 2,5
kassiteriittiSnO26 – 7
kipsiCaSO4 * 2 H2O2
kuparikiisuCuFeS23,5 – 4
korundiAl2O39
kryoliittiNa3AlF62,5
kvartsiSiO27
limoniittiFe2O3 * n H2O1 – 5
lyijyhohdePbS2,5 – 3,0
magnesiittiMgCO34,0 – 4,5
magnetiittiFe3O45,5
malakiittiCuCO3 * Cu(OH)23,5 – 4,0
marmoriCaCO3
oneksi, ks. kvartsi
opaali, ks. kvartsi
pentlandiitti(Fe, Ni)9S83,5 – 4,0
pyriittiFeS26,0 – 6,5
rikkikiisu, ks. pyriitti
rubiini, ks. korundi
safiiri, ks. korundi
sideriittiFeCO34
sinkkivälkeZnS3,5 – 4,0
sinooperiHgS2,0 – 2,5
smaragdi, ks. berylli
talkki3 MgO * 4 SiO2 * 2 H2O1
timanttiC10
topaasiAl2SiO4(F, OH)28
turkoosiCuAl6(PO4)4(OH)3 * H2O5 -6

 

Kompleksi-ioneja

Kompleksin nimessä mainitaan ensin negattiiviset ligandit, sitten neutraalit ligandit ja lopuksi keskusatomi. Neutraalin tai positiivisen kompleksin nimi päättyy perusmuodossa olevaan keskusatomin nimeen. Negatiivisen kompleksin nimen viimeisenä osana on keskusatomin nimi (vierasperäisessä muodossa) varustettuna päätteellä -aatti.
KaavaNimiVäri
[Ag(NH3)2]+diammiinihopea-ioniväritön
[Al(OH)4]tetrahydroksoaluminaatti-ioniväritön
[Co(H2O)6]2+heksa-akvakoboltti(II)-ionipunainen
[Cu(H2O)4]2+tetra-akvakupari(II)-ionisininen
[Cu(NH3)4]2+tetra-ammiinikupari(II)-ionisininen
[Fe(CN)6]4-heksasyanoferraatti(II)-ionikeltainen
[Fe(CN)6]3-heksasyanoferraatti(III)-ionipunainen
[Fe(SCN)]2+tiosyanaattorauta(III)-ioniverenpunainen
[Ni(NH3)6]2+heksa-ammiininikkeli(II)-ionisininen
[Pb(OH)4]2-tetrahydroksoplumbaatti(II)-ioniväritön
[PtCl6]2-heksakloroplatinaatti(IV)-ionikeltainen
[Sn(OH)6]2-heksahydroksostannaatti(IV)-ioniväritön
[Zn(H2O)4]2+tetra-akvasinkki-ioniväritön
[Zn(OH4)]2-tetrahydroksosinkaatti-ioniväritön

 

Kationeja ja anioneja

KationejaAnioneja
alumiiniAl3+aluminaattiAl(OH)4, AlO2kromaattiCrO42-
ammoniumNH4+amidiNH2metafosfaattiPO3
bariumBa2+arsenaattiAsO43-monovetyfosfaattiHPO42-
elohopea(II)Hg2+arseniittiAsO33-nitraattiNO3
hopeaAg+asetaattiCH3COOnitridiN3-
kadmiumCd2+bromaattiBrO3nitriittiNO2
kaliumK+bromidiBroksalaattiC2O42-
kalsiumCa2+dikromaaattiCr2O72-oksidiO2-
koboltti(II)Co2+devetyfostaattiH2PO2perkloraattiClO4
kromi(III)Cr3+fluoridiFpermangaattiMnO4
kupari(II)Cu2+formiaattiHCOOperoksidiO22-
litiumLi+(osto)fostaattiPO43-silikaattiSiO44-, SiO32-
lyijy(II)Pb2+fosfidiP3-sulfaattiSO42-
magnesuiumMg2+hydridiHsulfidiS2-
mangaani(II)Mn2+hydroksidiOHsulfiittiSO32-
natriumNa+hypokloriittiClOsyanidiCN
nikkeli(II)Ni2+jodaattiIO3tiosulfaattiS2O32-
oksoniumH3O+jodidiItiosyanaattiSCN
rauta(II)Fe2+karbonaattiCO32-vetykarbonaattiHCO3
rauta(III)Fe3+kloraattiClO3vetysulfaattiHSO4
sinkkiZn2+kloridiClvetysulfidiHS
strontiumSr2+kloriittiClO2vetysulfiittiHSO3

 

Ravintoaineiden energiasisältöjä kJ/100 g

ruisleipä940keskiolut160silakka439
vehnäleipä1160viini, mieto276merilohi920
munkki1810
makaroni1520sokeri1660kulutusmaito277
maissihiutale1580maitosuklaa2250kevyt maito208
rasvaton maito146
maapähkinä2280nauda sisäfilee563rahka310
sian kinkku1000juusto, Emmental1540
peruna321lampaan paisti1000
porkkana176broilerin liha669kurkku50
lehtisalaatti59omena210
meetwursti1540appelsiini190
kananmuna642lauantaimakkara1030banaani390
margariini3020saunalenkki978
voi3010nakkimakkara1010
kermajäätelö803

 

Muodostumislämpöjä

Aineen muodostumislämmöllä tarkoitetaan sitä entalpiamuutosta, joka tapahtuu, kun yksi mooli ainetta syntyy alkuaineistaan (298,15 K, 101,325 kPa). Alkuaineenn pysyvimmän muodon entalpia on annetuissa olosuhteissa 0 kJ/mol.
AineΔH
kJ/mol
AineΔH
kJ/mol
C (grafiitti)0CO(g)-110,5
C (timantti)1,9CO2(g)-393,5
CH4(g)-74,9Fe2O3(s)-822,2
C2H2(g)226,7Fe3O4(s)-1117,1
C2H4(g)52,3NO(g)90,4
C2H6(g)-84,7NO2(g)33,8
C3H8(g)-103,8N2O(g)81,5
C6H6(l)49,0SO2(g)-296,9
CHCl3(l)-134,5SO3(g)-370,4
CCl4(l)-135,4CaO(s)-635,5
CH3OH(l)-238,6O(g)247,6
C2H5OH(l)-277,7O2(g)0
CaCO3(s)-1206,9O3(g)142,3
Ca(OH)2(s)-986,6H2O(l)-285,8
NaCl(s)-411,0H2O2(l)-187,6
Na2CO3(s)-1130,9H2S(g)-20,2
Al2O3(s)-1670,0NH3(g)-46,2

 

Kovalenttisidosten pituuksia ja sidosenergioita

SidosPituus
pm
Energia
kJ/mol
H – H74436
C – C154348
C = C134612
C ≡ C120873
C C (bentseeni)139518
Si – N235176
N – N146163
N = N120409
N ≡ N110944
O – O132146
O = O121496
F – F142158
Cl – Cl199242
Br – Br228193
I – I267151
C – H109412
Si – H146318
N – H101388
P – H142322
O – H96463
S – H135338
F – H92562
Cl – H128431
Br – H141366
I – H160299
C – O143360
C = O122743
C – N147305
C = N127613
C ≡ N116890
C – F138484
C – Cl177338
C – Br193276
C – I214238

 

Molekyylien ja ionien muotoja

Esimerkkejä
lineaarinenHCN, CO2, CS2
V-muotoinenNO2 (134°), Cl2O (110°),
H2O (105°), O3 (117°),
SO2 (120°), H2S (92°)
kolmio, kaikki atomit
samassa tasossa
CO3 2-, NO3 , SO3
neliö, kaikki atomit
samassa tasossa
[ Cu(H2O)4 ] 2+
kolmisivuinen pyramidiClO3(110°), NH3 (107°),
PH3 (94°)
tetraedriCH4, ClO4, CrO4 2-, MnO4,
NH4 +, PO4 3-, SO4 2-, SiH4
oktaedriSF6, [ PtCl6 ] 2-