Orgaaniset aineet


Orgaaniset aineet

Orgaaniste yhdisteiden trivaalinimiä ja IUPAC-nimiä

HiilivetyjäHappoja
asetyleenietyyniadipiinihappoheksaanidihappo
etyleenietyynialaniini2-aminopropaanihappo
ksyleenidimetyylibentseeniasetetikkahappo3-okosobutaanihappo
tolueenimetyylibentseenietikkahappoetaanihappo
isopreenimetyyli-1,3-butadieeniftaalihappo1,4-bentseenikarboksyyli-
happo
Hiilivetyjen halogeenijohdannaisiaglysiiniaminoetiikkahappo
freondifluoridikloorimetaanilinoleenihappo9,12,15-oktadekatrieeni-
happo
jodoformitrijodimetaanilinolihappo9,12-oktadekadiennihappo
kloroformitrikloorimetaanimaitohappo2-hydroksipropaanihappo
perkloorietyleenitetrakloorieteenimaleiinihappobuteenidihappo
trikloorietyleenitrikloorieteenimuurahaishappometaanihappo
vinyylikloridikloorieteenioksaalihappoetaanidihappo
Alkoholejaomenahappohydroksibutaanidihappo
glykoli1,2-etaanidiolipalmitiinihappohaksadekaanihappo
glyseroli (glyseriini)1,2,3-propaanitriolipalorypälehappo2-oksopropaanihappo
puuspriimetanolipellavaöyjyhappo9,12-oktadekadieenihappo
spriietanolipropionihappopropaanihappo
Aldehydejä ja ketonejasteariinihappooktadekaanihappo
akroleiinipropenaalitereftaalihappo1,4-bentseenidikarboksyyli-
happo
asetaldehydietanaalivaleriaanahappopentaanihappo
asetonipropanonivoihappobutaanihappo
formaldehydimetanaaliöljyhappo9-oktadekeenihappo
propionaldehydipropanaali
Fenoleja
hydrokinoni1,4-bentseenidioli
pyrokatekoli1,2-bentseenidioli
resorsinoli1,3-bentseenidioli

 

Yleisesti käytettyjä nimilyhenteitä

LyhenneMerkitysLyhenneMerkitys
ADPadenosiinidifosfaattiRNAribonukleiinihappo
ATPadenosiinitrifosfaattiPAHlyhenne polyaromaattisille
hiilivedylille
CFClyhenne fluorikloorihiilivedyillePCBlyhenne polyklooratuille
bifenyyleille
DDTdiklooridifenyylitrikloorietaaniPETpoly(etyleenitereftalaatti)
DNAdeoksiribonukleiinihappoPSpolystyreeni
EDTAetyleenidiamiinitetraetikkahappoPVCpolyvinyylikloridi

 

Orgaanisten aineiden ominaisuuksia

NimiKaavaSulamis-
piste
°C
Kiehumis-
piste
°C
Tiheys
kg/dm3
(20°C)
Liukoisuus
veteeneetteriin
Hiilivetyjä
metaaniCH4-182-162is
etaaniC2H6-183-89ivs
propaaniC3H8-188-42ivs
butaaniC4H10-138-0,5ivs
metyylipropaaniC4H10-138-12ivs
heksadekaaniC16H34182870,77i
eteeniC2H4-169-104is
1,3-butadieeniC4H6-109-4,4i
etyyni (asetyleeni)C2H2-81-85is
sykloheksaaniC6H127810,78i
bentseeniC6H65,5800,87i
naftaleeniC10H8802181,03ivs
Halogeenijohdannaisia
tetrakloorimetaaniCCl4-23771,59i
kloorieteeni (vinyylikloridi)C2H3Cl-154-13ssvs
trikloorieteeniC2HCl3-85871,46ssvs
difluoridikloorimetaani (freon 12)CF2Cl2-158-30ivs
tetrafluorieteeniC2F4-142-76i
Alkoholeja ja fenoleja
metanoliCH3OH-98650,79
etanolioC2H5OH-114780,79
1-propanoliC3H7OH-126970,80
2-propanoliC3H7OH-90820,78
1,2-etaanidioli (glygoli)C2H4(OH)2-131871,11ss
1,2,3-propaanitrioli (glyseroli)C3H5(OH)3182901,26i
ksylitoliC5H7(OH)594218i
bentsyylialkoholiC6H5CH2OH-152051,05ss
fenoliC6H5OH411821,05ssvs
Eettereitä
dimetyylieetteri(CH3)2O-139-24ss
dietyylieetteri(C2H5)2O-116350,71ss
Amiineja
metyyliamiiniCH3NH2-93-6,3vs
dimetyyliamiini(CH3)2NH-926,8vs
trimetyyliamiini(CH3)3N-1172,80,68vs
fenyyliamiini (aniliini)C6H5NH2-61841,02ss
pyridiiniC5H5N-421150,980,98
Aldehydejä ja ketoneja
metanaali (formaldehydi)HCHO-92-19vss
etanaali (asetaldehydi)CH3CHO-123200,78
propanaaliC2H5CHO-80480,87
bentsaldehydiC6H5CHO-261791,04i
propanoni (asetoni)CH3COCH-95560,79
Happoja
metaanihappo (muurahaishappo)HCOOH81011,22
etaanihappo (etikkahappo)CH3COOH171181,05
propaanihappoC2H5COOH-211410,99
oktadekaanihappoC17H35COOH69hajoaa0,94i
9-oktadekeenihappoC17H33COOH13hajoaa0,89i
9,12-oktadekadieeni-
happo
C17H31COOH-11hajoaa0,90i
etaanidihappo (oksaalihappo)(COOH)2190hajoaa1,90si
bentsoehappoC6H5COOH1222491,27i
aminoetikkahappo (glysiini)CH2NH2COOH262hajoaa1,16i
2-aminopropaani-
happo (alaniini)
CH3CHNH2COOH300hajoaa1,42i
2-hydroksipropaani-
happo (maitohappo)
CH3CHOHCOOH181221,20
kloorietaanihappoCH2ClCOOH631891,40s
Kaasujen tiheyksiä ei ole ilmoitettu.
Taulukossa esiintyvien lyhenteiden selitykset:

i (insoluble) = lähes liukenematon
ss (slightly soluble) = liukenee jonkin verran
s (soluble) = liukenee
vs (very soluble) = liukenee hyvin
∞ = liukenee kaikissa suhteissa, sekoittuu täydellisesti

Varoitusmerkit

lähde

   E
Räjähtävä
Räjähtävä
Explosivt

      0
Hapettava
Hapettava
       Oxiderande

      F
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Mycket brandfarligt

      F+
Syttyva_naytto
Erittäin helposti syttyvä
Extremt brandfarligt

      T
Myrkyllinen
Myrkyllinen
         Giftig

      T+

Erittäin myrkyllinen
       Mycket giftig

      Xn
exclam
Haitallinen / Ärsyttävä
      Hälsoskadlig /    Irriterande

      Xi /      C

Syövyttävä
Syövyttävä
         Frätande

      N
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
         Miljöfarlig

bottle
Paineen alaiset kaasut

silhouete
Vakava terveysvaara

Kansainvälisiä varoitusmerkintöjä

lähde

Elintarvikkeiden lisäaineiden koodit

Elintarvikevärit

 

E100 Kurkuminoidit

E101 Riboflaviini

E102 Tartratsiini *

E104 Kinoliininkeltainen

E110 Paraoranssi *

E120 Karmiini

E122 Atsorubiini *

E123 Amarantti *

E124 Uuskokkiini *

E127 Erytrosiini

E128 Punainen 2G *

E129 Alluranpunainen AC *

E131 Patenttisininen

E132 Indigokarmiini

E133 Briljanttisininen

E140 Klorofylli

E141 Klorofylliinikuparikompleksin kalium- ja natriumsuolat

E143 Patenttivihreä

E150 Sokerikulööri

E151 Briljanttimusta *

E153 Lääkehiili

E154 Ruskea FK *

E155 Ruskea HT *

E160a Beta-karoteeni

E160b Annatto

E160c Paprikaoleoresiini

E160e Beta-apo-8′-karotenaali

E160f Beta-apo-8′-karoteenihappoetyyliesteri

E160g Kantaksantiini

E161b Luteoliini

E162 Betalaiini

E163 Antosyaanit

E171 Titaanioksidi

E172 Rautaoksidi

E173 Alumiini

E174 Hopea

E175 Kulta

E180 Litolirubiini *

E579 Rauta glukonaatti

 

* Tähdellä merkityt ovat atsovärejä, joiden epäillään aiheuttavan yliherkkyyttä.

 

 

Säilöntäaineet

 

 

E200 Sorbiinihappo

E201 Natriumsorbaatti

E202 Kaliumsorbaatti

E210 Bentsoehappo

E211 Natriumbentsoaatti

E214 Etyyli-p-hydroksibentsoaatti

E215 Etyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola

E216 Propyyli-p-hydroksibentsoaatti

E217 Propyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola

E218 Metyyli-p-hydroksibentsoaatti

E219 Metyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola

E220 Rikkihapoke

E221 Natriumsulfiitti

E222 Natriumvetysulfiitti

E223 Natriumdisulfiitti

E224 Kaliumdisulfiitti

E225 Kaliumsulfiitti

E226 Kalsiumsulfiitti

E227 Kalsiumvetysulfiitti

E234 Nisiini

E235 Natamysiini

E239 Heksametyleenitetramiini

E249 Kaliumnitriitti

E250 Natriumnitriitti

E251 Natirumnitraatti

E252 Kaliumnitraatti

E260 Etikkahappo

E261 Kaliumasetaatti

E262 Natriumasetaatti

E263 Kalsiumasetaatti

E280 Propionihappo

E281 Natriumpropionaatti

E282 Kalsiumpropionaatti

E283 Kaliumpropionaatti

 

 

Hapettumisen estoaineet

 

 E300 Askorbiinihappo

E301 Natriumaskorbaatti

E304 Askorbyylipalmiaatti

E306 Tokoferoliuute

E307 Alfa-Tokoferoli

E308 Gamma-Tokoferoli

E309 Delta-Tokoferoli

E310 Propyyligallaatti

E311 Oktyyligallaatti

E312 Dodekyyligallaatti

E320 Butyylihydroksianisoli (BHA)

E321 Butyylihydroksitolueeni (BHT)

E385 Kalsiumetyleenidiamiinitetra-asetaatti (EDTA)

 

 

Emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet

 

E322 Lesitiini

E335 Natriumtartraatit

E336 Kaliumtartraatit

E337 Natriumkaliumtartraatti

E339 Natriummonofosfaatit

E340 Kaliummonofosfaatit

E341 Kalsiummonofosfaatit

E400 Algiinihappo

E401 Natriumalginaatti

E402 Kaliumalginaatti

E403 Ammoniumalginaatti

E404 Kalsiumalginaatti

E405 Propyleeniglykolialginaatti

E406 Agar

E407 Karrageeni

E410 Johanneksenleipäpuun jauhe

E412 Guarkumi

E413 Tragantti

E414 Arabikumi

E415 Ksantaanikumi

E430 Polyoksietyleeni(8)monostearaatti

E433 Polyoksietyleeni(20)sorbitaanimono-oleaatti

E435 Polyoksietyleeni(20)sorbitaanimonostearaatti

E440 Pektiini

E442 Ammoniumfosfatidi

E444 Sakkaroosidiasetaattiheksaisobutyraatti (SAIB)

E450a Natrium- ja kaliumdifosfaatit

E450b Natrium- ja kaliumtrifosfaatit

E450c Natrium – ja kaliumpolyfosfaatit

E460 Mikrokiteinen selluloosa

E461 Metyyliselluloosa

E462 Etyyliselluloosa

E463 Hydroksipropyyliselluloosa

E464 Hydroksipropyylimetyyliselluloosa

E465 Metyylietyyliselluloosa

E470 Rasvahappojen suolat

E473 Rasvahappojen sokeriesterit

E1403 Valkaistu tärkkelys

E1404 Hapetettu tärkkelys

E1420 Tärkkelysasetaatti AA

E1421 Tärkkelysasetaatti VA

 

 

Happamuuden säätöaineet

 

E270 Maitohappo

E296 Omenahappo

E297 Fumaarihappo

E325 Natriumlaktaatti

E326 Kaliumlaktaatti

E327 Kalsiumlaktaatti

E330 Sitruunahappo

E331 Natriumsitraatit

E332 Kaliumsitraatit

E333 Kalsiumsitraatit

E334 Viinihappo

E338 Fosforihappo

E354 Kalsiumtartaatti

E355 Adipiinihappo

E500 Natriumkarbonaatit

E501 Kaliumkarbonaatit

E503 Ammoniumkarbonaatit

E504 Magnesiumkarbonaatit

E507 Suolahappo

E508 Kaliumkloridi

E513 Rikkihappo

E514 Natriumsulfaatti

E524 Natriumhydroksidi

E525 Kaliumhydroksidi

E526 Kalsiumhydroksidi

E527 Ammoniumhydroksidi

E528 Magnesiumhydroksidi

E575 Glukonodeltalaktoni (GDL)

 

 

Makeutusaineet

 

E420 Sorbitoli

E421 Mannitoli

E950 Asesulfaami

E951 Aspartaami

E952 Syklamaatti (kalsium, natrium)

E953 Isomaltitoli

E954 Sakkariini (kalsium,kalium)

E965 Maltitoli

E966 Laktitoli

 

 

Muut

 

E170 Kalsiumkarbonaatti

E290 Hiilidioksidi

E422 Glyseroli

E509 Kalsiumkloridi

E510 Ammoniumkloridi

E511 Magnesiumkloridi

E516 Kalsiumsulfaatti

E518 Magnesiumsulfaatti

E519 Kuparisulfaatti

E521 Natriumaluminiumsulfaatti

E530 Magnesiumoksidi

E535 Natriumheksasyanoferraatti

E536 Kaliumheksasyanoferraatti

E550 Natriumsilikaatit

E551 Piioksidi

E552 Kalsiumsilikaatti

E553 Magnesiumsilikaatti

E554 Natriumaluminiumsilikaatti

E559 Aluminiumsilikaatti

E560 Kaliumsilikaatti

E570 Steariinihappo

E572 Magnesiumstearaatti

E620 Glutamiinihappo

E621 Natriumglutamaatti

E641 L-Leusiini

E900 Dimetyylipolysiloksaani

E901 Mehiläisvaha

E903 Karnaubavaha

E904 Sellakka

E905 Parafiini ja parafiinivaha

E920 L-Kysteiinihydrokloridi

E967 Ksylitoli

E1100 Amylaasi

E1101 Proteaasi

E1102 Glukoosioksidaasi

E1103 Invertaasi

E1200 Polydekstroosi

E1201 Polyvinyylipyrrolidoni

E1202 Polyvinyylipyrrolidoni (liukenematon)

E1505 Trietyylisitraatti

E1518 Glyserolitriasetaatti

E1520 Propyleeniglykoli

E1521 Polyetyleeniglykoli

E1525 Etyyliselluloosa

 

 

Listassa on myös lisäaineita, joiden käyttö Suomessa on kielletty.

Lisää e-koodeja löytyy täältä.
lähde 1
lähde 2

 

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä

Linkeistä löytyy tietoa alkuaineista.
Ryhmä →123456789101112131415161718
(IIIIIIIVVVIVIIVIII)
↓ Jakso
11
H
2
He
23
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
311
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
419
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
537
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
655
Cs
56
Ba
*72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
787
Fr
88
Ra
**104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
* Lantanoidit57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Aktinoidit89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

 

AlkalimetallitMaa-alkalimetallitLantanoiditAktinoiditSiirtymäalkuaineet
Muut metallitPuolimetallitMuut epämetallitHalogeenitJalokaasut

Olomuoto normaaliolosuhteissa (0 °C ja 101 325 Pa)

lähde

Alkuaineiden suhteelliset atomimassat

ZKemiallinen
merkki
Nimi
suomeksi, englannikisi
Atomi massa
1Hvety, Hydrogen1.00794
2Hehelium, Helium4.002602
3Lilitium, Lithium6.941
4Beberyllium, Beryllium9.012182
5Bboori, Boron10.811
6Chiili, Carbon12.0107
7Ntyppi, Nitrogen14.0067
8Ohappi, Oxygen15.9994
9Ffluori, Fluorine18.9984032
10Neneon, Neon20.1797
11Nanatrium, Sodium22.98976928
12Mgmagnesium, Magnesium24.3050
13Alalumiini, Aluminium26.9815386
14Sipii, Silicon28.0855
15Pfosfori, Phosphorus30.973762
16Srikki, Sulfur32.065
17Clkloori, Chlorine35.453
18Arargon, Argon39.948
19Kkalium, Potassium39.0983
20Cakalsium, Calcium40.078
21Scskandium, Scandium44.955912
22Tititaani, Titanium47.867
23Vvanadiini, Vanadium50.9415
24Crkromi, Chromium51.9961
25Mnmangaani, Manganese54.938045
26Ferauta, Iron55.845
27Cokoboltti, Cobalt58.933195
28Ninikkeli, Nickel58.6934
29Cukupari, Copper63.546
30Znsinkki, Zinc65.38
31Gagallium, Gallium69.723
32Gegermanium, Germanium72.64
33Asarseeni, Arsenic74.92160
34Seseleeni, Selenium78.96
35Brbromi, Bromine79.904
36Krkrypton, Krypton83.798
37Rbrubidium, Rubidium85.4678
38Srstrontium, Strontium87.62
39Yyttrium, Yttrium88.90585
40Zrzirkonium, Zirconium91.224
41Nbniobium, Niobium92.90638
42Momolybdeeni, Molybdenum95.96
43Tcteknetium, Technetium*[98]
44Rurutenium, Ruthenium101.07
45Rhrodium, Rhodium102.90550
46Pdpalladium, Palladium106.42
47Aghopea, Silver107.8682
48Cdkadmium, Cadmium112.411
49Inindium, Indium114.818
50Sntina, Tin118.710
51Sbantimoni, Antimony121.760
52Tetelluuri, Tellurium127.60
53Ijodi, Iodine126.90447
54Xeksenon, Xenon131.293
55Cscesium, Caesium132.9054519
56Babarium, Barium137.327
57Lalantaani, Lanthanum138.90547
58Cecerium, Cerium140.116
59Prpraseodyymi, Praseodymium140.90765
60Ndneodyyni, Neodymium144.242
61Pmprometium, Promethium*[145]
62Smsamarium, Samarium150.36
63Eueuropium, Europium151.964
64Gdgadolinium, Gadolinium157.25
65Tbterbium, Terbium158.92535
66Dydysprosium, Dysprosium162.500
67Hoholmium, Holmium164.93032
68Ererbium, Erbium167.259
69Tmtulium, Thulium168.93421
70Ybytterbium, Ytterbium173.054
71Lulutetium, Lutetium174.9668
72Hfhafnium, Hafnium178.49
73Tatantaali, Tantalum180.94788
74Wvolframi, Tungsten183.84
75Rerenium, Rhenium186.207
76Ososmium, Osmium190.23
77Iriridium, Iridium192.217
78Ptplatina, Platinum195.084
79Aukulta, Gold196.966569
80Hgelohopea, Mercury200.59
81Tltallium, Thallium204.3833
82Pblyijy, Lead207.2
83Bivismutti, Bismuth208.98040
84Popolonium, Polonium*[209]
85Atastatiini, Astatine*[210]
86Rnradium, Radon*[222]
87Frfrankium, Francium*[223]
88Raradium, Radium*[226]
89Acaktinium, Actinium*[227]
90Thtorium, Thorium1)232.03806
91Paprotaktinium, Protactinium1)231.03588
92Uuraani, Uranium1)238.02891
93Npneptunium, Neptunium*[237]
94Puplutonium, Plutonium*[244]
95Amamerikum, Americium*[243]
96Cmcurium, Curium*[247]
97Bkberkelium, Berkelium*[247]
98Cfkalifornium, Californium*[251]
99Eseinsteinium, Einsteinium*[252]
100Fmfermium, Fermium*[257]
101Mdmendelevium, Mendelevium*[258]
102Nonobelium, Nobelium*[259]
103Lrlawrencium, Lawrencium*[262]
104Rfrutherfordium, Rutherfordium*[267]
105Dbdubnium, Dubnium*[268]
106Sgseaborgium, Seaborgium*[271]
107Bhbohrium, Bohrium*[272]
108Hshassium, Hassium*[270]
109Mtmeitnerium, Meitnerium*[276]
110Dsdarmstadium, Darmstadtium*[281]
111Rgröntgenium, Roentgenium*[280]
112Uubununbium, Ununbium*[285]
113Uutununtrium, Ununtrium*[284]
114Uuqununkvadium, Ununquadium*[289]
115Uupununpentium, Ununpentium*[288]
116Uuhununheksium, Ununhexium*[293]
118Uuoununoktium, Ununoctium*[294]
Tähdellä (*) merkityillä alkuaineilla ei ole pysyviä isotooppeja. Suluiss oleva arvo ilmaisee pysyvimmän isotoopin massaluvun.
1) Kolmella alkuaineella (Th, Pa, U), joilla ei ole pysyviä isotooppeja, on kuitenkin luonnossa luonteenomainen isotooppikoostumus, joten näiden suhteelliset atomimassat ovat luettelossa.
lähde