Pieniä sisällön korjauksia


Boolen algebrassa oli painovirhe kohdassa ”Tulo alkion itsensä kanssa”.

Merkintä on korjattu oikeaksi.

Korjattu myös muita sivustolla havaittuja pieniä kirjoitusvirheitä.