Kaavoissa ja yhtälöissä renderöintiongelma


Kaavoissa ja yhtälöissä on ilmennyt sunnuntaista 4.2.2018 alkaen renderöintiongelma. Syy on, että ennen ilmainen latex.codegogs.com on muuttanut käytäntöjään.

Yhtälöiden renderöintitoiminnot on siirretty taulukot.com -sivuston oman palvelimen alle, mutta kaikkia yhtälöitä ei saatu koneellisesti muunnettua, joten ongelman korjaaminen voi viedä useita päiviä. Työskentelemme kuitenkin ongelman korjaamiseksi.

Päivitetty kaavoissa ollut virhe


Päivitetty Kaavoja – kohdan Sähköoppi-alaotsikon alla olevassa Muuntaja -kaavassa havaittu virhe. Kiitos aktiiviselle lukijalle virheen havaitsemisesta ja ilmoittamisesta.

http://www.taulukot.com/fysiikka/fysiikka_kaavoja/

Korjattu hapen elektronegatiivisuusarvo


Korjattu hapen elektronegatiivisuusarvo, johon oli tullut näppäilyvirhe. Kiitos palautteen antajalle.

http://www.taulukot.com/kemia/alkuaineet/#elektronegatiivisuus_%C2%A0_(l._paulingin_mukaan)

Korjattu kohtaa Polynomin jako tekijöihin


Kohdassa Matematiikka -> Algebra -> Polynomin jako tekijöihin oli löytynyt kirjoitusvirhe, jonka korjasimme. Kiitos palautteesta aktiivisille lukijoille.

http://www.taulukot.com/matematiikka/algebra/#polynomin_jako_tekij%C3%B6ihin

Galliumin pituuden lämpötilakertoimesta meille esitetty kysymys


Saimme kysymyksen aiheesta Galliumin pituuden lämpötilakerroin. Kysymys koski sitä, että miksi https://www.webelements.com/periodicity/coeff_thermal_expansion/ antaa galliumin lämpölaajenemiskertoimeksi 0,000120 / Kelvin (120*10-6), kun Taulukot.com -sivuston mukaan kerroin on 0,0000192 / Kelvin (19,2*10-6). Ero on noin 6-kertainen.

Mekaniikka

Teimme kirjallisuusselvityksen asiasta ja kyse on aineen olomuodosta, kun galliumin sulamispiste on 29.767 οC. Sulamispisteen alapuolella lämpölaajenemiskerroin on huomattavasti pienempi kuin sulamispisteen yläpuolella.

Kiinteän galliumin lämpölaajenemiskerroin on 19,2 * 10-6 / οK. Kertoimeksi kiinteälle galliumille tosin löytyy lukuja väliltä 18…19.2 οC riippuen lähteestä. Tähän vaikuttanee paine ja kiderakenne. Kiinteän galliumin lämpötilakertoimelle oli vaikeampi löytää taulukkoa, josta löydyisi aukoton selitus tälle vaihtelulle.

Nestemäisen galliumin lämpölaajenemiskerroin on sulamispisteen jälkeen noin 120 * 10-6 / οK. Tämän jälkeen kerroin alkaa taas pienentyä.
http://www-ext.impmc.upmc.fr/~ayrinhac/documents/Ga_data.pdf

Lisäksi Wikipedian viittaamien lähteiden mukaan kiinteän galliumin lämpölaajenemiskerroin riippuu sen kiderakenteesta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gallium

 

Jos jollakulla on omakohtaisia tutkimustuloksia, jotka tarkentavat tietoa tai osoittavat asian olevan eri tavalla, julkaisemme mielellämme mittaustulokset. Emme vastaa sivuston kautta tuleviin viesteihin henkilökohtaisesti.